. 2012 tydzień 19

Postęp robót drogowych

WYKOP: wykop dla rowu- 1150m3;
PROFILOWANIE: skarpy- 600m2; pobocza- 900m2; rowu- 1200m2; terenu- 550m2; KRZ- 5000m2+600mb; warstwy mrozoochronnej- 600mb;
PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE: podbudowy z kruszywa łamanego- 600m2.
HUMUSOWANIE: terenu- 2000m2; skarp- 2730m2; poboczy- 2000m2; rowu- 2500m2.
UMOCNIENIE ROWU: typu A- 120mb; typu C- 315mb;
Inne: Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady; prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady; budowa ogrodzenia dróg- siatki przeciw podkopywaniu- 4260mb+1450m; ułożenie podbudowy z BA- 79ton; ułożenie warstwy wiążącej- 105ton; ułożenie warstwy ścieralnej- 34tony; ułożenie kostki betonowej- 490m2; ułożenie barier betonowych- 900mb; ułożenie maty przeciwerozyjnej- 2800m2; plantowanie terenu- 3000m2; wykonanie odprowadzenia wody ze ścieku z kostki kamiennej do ścieku w pasie rozdzialu- 20mb; wykonanie stabilizacji gruntu wapnem-KRZ- 2000m2; wykonanie drenażu pod konstrukcją- 190mb; ściek z kostki kamiennej- ułożenie krawężnika- 15mb; czyszczenie i mycie warstwy ścieralnej- 4000m2; rozbiórka drogi technologicznej- 1000m3.

Postęp robót mostowych

MA 524- wykonanie barier wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem w pasie rozdziału, wyrównanie i ukszatałtowanie terenu przy ekranach i wyjściach ewakuacyjnych
WA 525- wyrównanie i ukształtowanie terenu przy ekranach i wyjściach ewakuacyjnych
MA 526 - uzupełnienie i wykończenie izolacji cienkiej ponad zarysem skarp, wykonanie barier wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem w pasie rozdziału- pasy i prowadnice odcinki dylatacyjne, wyrównanie i ukształtowanie terenu przy ekranach i wyjściach ewakuacyjnych, montaż barier wbijanych, odcinki łączące bariery mostowe z drogowymi, usunięcie wystającego pręta na przyczółku i kosmetyka
WD 528- wykonanie barier wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem
MA 529- usunięcie wystającego pręta na przyczółku i kosmetyka, montaż barier wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem w pasie rozdziału- pasy odcinki dylatacyjne, wyrównanie i ukształtowanie terenu przy ekranach i wyjściach ewakuacyjnych, uzupełnienie i wykończenie izolacji cienkiej ponad zarysem skarp, skrócenie pochwytu schodów skarpowych przy wyjściu ewakuacyjnym
MD 529.1- wykonanie barier wbijanych odcinki przejściowe poza obietem przy drogach dojazdowych
WD 530- montaż barier wbijanych w pasie rozdziału, odcinki łączące bariery mostowe z drogowymi
MA 531- naprawa podmytego muru oporowego, uzyskanie spadku oczepu, zwieńczenia muru do korytek ściekowych, uzupełnienie i wykończenie izolacji cienkiej ponad zarysem skarp, uzupełnienie zasypki za podmytym murem oporowym, montaż barier wbijanych, odcinki łączące bariery mostowe z drogowymi
MD 531.1- wykonanie barier wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem przy drogach dojazdowych, montaż barier wbijanych, odcinki łączące bariery mostowe z drogowymi
MA 532- wstrzymane roboty na obiekcie decyzją ŚWINB, rozkuwanie oczepów pali technologicznych pod segmentem K1,K4 i K5
MD 532.1- montaż balustrad na segmencie: K9.1,K9.2 i K10.1; montaż sprężenia segmentu K11;
WD 534- naprawa i ponowna obróbka żywicą marek balustrad na obiekcie w miejscach wykwitu rdzy
MA 539- zabezpieczenie izolacją lekką rys powstałych na gzymsach obiektu od strony nasypu- celem wyeliminowania wycieku na zewnętrzne powierzchnie gzymsów
WD 549- wykonanie barier wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem przy drogach dojazdowych, montaż barier wbijanych w pasie rozdziału, odcinki łączące bariery mostowe z drogowymi
WD 550- wykonanie barier wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem przy drogach dojazdowych, montaż barier wbijanych w pasie rozdziału, odcinki łączące bariery mostowe z drogowymi

Postęp robót branżowych

B07nn, B03nn- budowa fundamentu pod agregat
RO 82, R 21- umocnienie
RO 110- obróbka stopni
RO 156- montowanie włazów i stopni na studniach
RO 146, RM 56- rekultywacja terenu
SpSo 1/m- humusowanie, ogrodzenie
SpSo 16- czyszczenie
SpSo11, 14, 18- ogrodzenie
SpSo 1, 2, 3, 10, 15- humusowanie i obsiew trawą
SZA- regulacja włazu, wykańczanie studni
TT-17- regulacja włazu, wykańczanie studni
Zb 12, 14, 15- czyszczenie, malowanie
ul. Wodzisławska- regulacja studni
Kolejówka-  wykop pod stopień, zbrojenie stopnia, umocnienie, szałowanie stopnia, wylewanie chudego betonu pod stopień, roboty ziemne

Odsłon artykułów:
225177

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.