. 2012 tydzień 18

Postęp robót drogowych

WYKOP: wykop dla rowu- 160mb;
PROFILOWANIE: skarpy- 800m2; pobocza- 1100mb; rowu- 500m2; terenu- 500m2; KRZ- 400m2;
PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE: podbudowy z kruszywa łamanego- 1000m2; warstwy mrozoochronnej- 80m3.
HUMUSOWANIE: terenu- 3500m2; skarp- 3000m2+ 30mb; poboczy- 500mb; terenów zielonych- 150m2; rowów- 500m2.
UMOCNIENIE ROWU: typu A- 30mb; typu C- 98mb;
Inne: Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady; prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady; montaż oznakowania pionowego- słupki- 17szt; montaż oznakowania pionowego-znaki- 30szt; montaż osłon przeciwolśnieniowych; montaż osłon zabepzieczających U15b- 2szt; ułożenie krawężnika- 130mb; ułożenie kostki betonowej- 230m2; ułożenie maty przeciwerozyjnej- 850m2; ułożenie ścieku z kostki kamiennej- 30mb; plantowanie terenu- 500m2; wykonanie drenażu pod konstrukcją- 100mb; czyszczenie i mycie warstwy ścieralnej- 2500m2.

Postęp robót mostowych

MA 532- wstrzymane roboty na obiekcie decyzją ŚWINB
MD 532.1- schody skarpowe przy podporze L5; zbrojenie segmentu K11, prace porządkowe wokół obiektu

Postęp robót branżowych

KD XIII- czyszczenie studni
RO 73, 75, 76, 80, 81, 132, 134- rekultywacja
RO 114- umocnienie
RO 110- zalewanie stopni
SpSo 17- budowa ogrodzenia
Z 70- ułożenie drenażu fi80
Z 79- zasypka
Z 87- odkopanie studni do kontroli
Zb 1, 10- czyszczenie i malowanie
ul. Wodzislawska- przebudowa studni, regulacja studni, budowa i regulacja przykanalika
Kolejówka- umocnienie

Odsłon artykułów:
225233

Odwiedza nas 97 gości oraz 0 użytkowników.