. 2012 tydzień 11

Postęp robót drogowych

Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady; prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady; rozbiórka drogi technologicznej; naprawa osuwiska, odbudowa skarpy gruntem zbrojonym- 1200m3; naprawa skarpy- demontaż maty,profilowanie skarpy i ponowny montaż maty przeciwerozyjnej- 910m2; profilowanie pobocza-4200m2; profilowanie skarpy- 3150m2+150m3; profilowanie zjazdów- 100m2; profilowanie ZDR19- 1000m2; profilowanie KRZ- 1000m2; profilowanie warstwy mrozoochronnej- 1900m2; wykop dla rowu- 400m3; wykonanie warstwy mrozoochronnej- 500m2; ułożenie warstwy ścieralnej- 1365ton; ułożenie warstwy wiążącej- 565ton; wykonanie drenażu pod konstrukcją- 70mb; wykonanie przypór drenażowych- mb; wykonanie konstrukcji wsporczych- 8szt; oblicowanie przypór drenażowych- 270mb; budowa ogrodzenia dróg- montaż słupków- 4850mb; budowa ogrodzenia dróg- montaż siatki- 4450mb; montaż belek podwalinowych- 116szt; montaż paneli przeźroczystych- 719m2; montaż paneli Zielona Ściana- 1226,50m2; montaż bariery energochłonnej- 12600mb; montaż osłon przeciwolśnieniowych- 5842szt; ułożenie siatki stalowej na gwoździach gruntowych-1050m2; ułożenie obrzeży betonowych- 245mb; ułożenie kostki betonowej- 5345m2; ułożenie krawężnika betonowego- 450mb; ułożenie maty przeciwerozyjnej- 5460m2; ułożenie ścieku w pasie rozdziału D-7- 300mb; ułożenie ścieku na półce- 250mb; humusowanie skarp- 10200m2; humusowanie poboczy- 10900m2; humusowanie terenu- 11650m2; humusowanie ZDR14- 3000m2; humusowanie ZDR 20- 1000m2; plantowanie terenu- 13300m2; umocnienie rowu typu A- 1678mb; umocnienie rowu typu C- 80mb; betonowanie fundamentów konstrukcji wsporczych; czyszczenie i mycie warstwy ścieralnej- 5000m2; skropienie warstwy wiążącej- 3500m2; wywóz materiału nieprzydatnego- 550m2+500m3

 

Postęp robót mostowych

WD 522- wykonanie i odbiór oznakowania tymczasowego organizacji ruchu na czas antykorozji dylatacji, szlifowanie,oczyszczanie i przygotowywanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne powlokami malarskimi, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powłokami malarskimi dylatacji
WD 523- wykonanie i odbiór oznakowania tymczasowej organizacji ruchu na czas antykorozji dylatacji,  szlifowanie,oczyszczanie i przygotowywanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne powlokami malarskimi, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powłokami malarskimi dylatacji
MA 524- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powłokami malarskimi dylatacji, naprawa i uzupełnienie znaków pomiarowych,reperów, wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem
WA 525- wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem
MA 526- naprawa i uzupełnienie znaków pomiarowych,reperów, wykonanie barier ochronnych wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem
WD 528- naprawa i uzupełnienie znaków pomiarowych,reperów
MA 529- przygotowanie do montażu krawężników zanikających w osi 1 i 2, przygotowanie powierzchni gzymsów pod nawierzchnię chodników z żywic uzupelnienie przy dylatacjach, naprawa i uzupełnienie znaków pomiarowych,reperów, przygotowanie i deskowanie przeciwspadku z asfaltu twardolanego, montaż krawężników zanikających
MD 529.1- szlifowanie,czyszczenie i przygotowanie powierzchni dylatacji pod zabezpieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi, szlifowanie,czyszczenie i przygotowanie powierzchni dylatacji pod nawierzchnię chodników z żywic, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjne powłokami malarskimi dylatacji, przygotowanie powierzchni gzymsów pod nawierzchnię chodników z żywic, przygotowanie i formowanie skarp i stożków pod umocnienie kostką brukową i pod ścieki skarpowe, wykonanie umocnienia skarp i stożków kostką brukową, montaż korytek ściekowych skarpowych
MD 531.1- szlifowanie,czyszczenie i przygotowanie powierzchni dylatacji pod zabezpieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjne powłokami malarskimi dylatacji
MA 532- betonowanie segmentu Z2; deskowanie segmentu K8.11; zbrojenie segmentu Z2 i K8.10; betonowanie i zbrojenie gzymsów murów oporowych M2.1-M2.4; rozbiórka rusztowania segmentu K1; rusztowanie pod segment Z1 pomiędzy K8.10 i K8.11; korekta szalunku segmentów K8.10 i K8.11; szalunek segmentu K8.10 i K8.11; sprężenie kabli uciąglających w plycie górnej przęsła CD; sprężenie 3 gupy kabli płyty dolnej przęsła CD- awaria na segmencie K7.11; montaż podestu rewizyjnego na podporze D; sprężenie kabli flat PN braku zbrojenia na styku segmentów K4.3 i K4.4; iniekcja kabli kapeluszowych segmentu K1 i K2;
WD 534- szlifowanie powierzchni, kosmetyka schodów skarpowych w osi A i B, czyszczenie i mycie kostki na skarpie pod obiektem w osi A i B, wypełnianie żywicą pustych miejsc między dewiatorami a rurami oslonowymi kabli sprężających
MA 544- uzupelnienie sikaflexem spoin między krawężnikami zanikającymi
WD 546- uzupełnienie brakujących odcinków krawężników w strefach przydylatacyjnych
Inne: przygotowanie,zbrojenie i szalunek stopy fundamentowej F4 pod tablice informacyjne; zabezpieczenie antykorozyjne izolacją lekką stóp fundamentowych tablic informacyjnych

 

Postęp robót branżowych

KD VIII- czyszczenie studni, uzupełnienie stopnic
R 22- wykop pod stopień, szalowanie i zbrojenie stopnia, roboty ziemne, umocnienie
R 23- umocnienie
R 24- poprawki umocnienia, umocnienie wokół stopnia
RO 127- umocnienie
RO 129- umocnienie, roboty ziemne, szalowanie stopnia
RM 44- poprawki umocnienia
Zb 1- budowa rowu odprowadzającego wodę
MOP PŁD- budowa oświetlenia: wykonywanie pomiarów i prace łączeniowe
SZA- budowa rurociągu w istniejącej kanalizacji, regulacja wysokości, wykańczanie istniejącej studni
Leśnica- skarpy, roboty ziemne, umocnienie
ul. Wodzisławska- budowa ogrodzenia przepompowni ścieków
B03nn- zabudowanie szafy oświetleniowej na SPO Mszana
B07nn- budowa oświetlenia: stawianie fundamentów,wykop pod kabel,układanie kabla w wykopie,zasypywanie kabla,odtwarzanie terenu
B06nn, B10nn- budowa oświetlenia: stawianie latarń
TT-08- demontaż starej i budowa nowej linii napowietrznej
TT-09- demontaż starej i budowa nowej linii napowietrznej, układanie rurociągu w wykopie
Odsłon artykułów:
225178

Odwiedza nas 77 gości oraz 0 użytkowników.