. 2012 tydzień 09

Postęp robót drogowych

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady;

- prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady;

- rozbiórka drogi technologicznej;

- wypompowywanie wody z wykopów pod fundamenty oznakowania;

- naprawa osuwiska, odbudowa skarpy gruntem zbrojonym- 1500m3;

- profilowanie skarpy nasypu - 1750m2;

- wykop dla rowu - 80m3+25mb;

- wykonanie wykopu pod przepust PD-29;

- oblicowanie przypór drenażowych - 170mb;

- wylanie fundamentu oznakowania betonem B25/30 pod konstrukcję boczną;

- budowa ogrodzenia dróg - montaż słupków - 5400mb;

- montaż słupów stalowych ekranów - 7szt;

- montaż belek podwalinowych - 123szt;

- montaż paneli przeźroczystych - 212m2;

- montaż paneli Zielona Ściana - 998m2;

- montaż bariery energochłonnej - 2820mb;

- ułożenie siatki stalowej na gwoździach gruntowych - 100m2;

- humusowanie górnej skarpy wykopu - 3000m2;

- humusowanie pobocza i rowu;

- budowa i utwardzanie drogi tymczasowej w celu umożliwienia dojazdu do DD14 i DD14A;

- wykonanie platformy roboczej;

- plantowanie terenu;

- wymiana uszkodzonego krawężnika na położeniu parkingu z jezdnią manewrową -  50mb;

- czyszczenie rowów przy drodze technologicznej pod obiektem MA532.

Postęp robót mostowych

MA 526

- szlifowanie i oczyszczanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi,

-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjne powłokami malarskimi dylatacji

MA 529

- montaż zbrojenia fundamentów tablic informacyjnych pod namiotami,

- montaż odcinków i pasów dylatacyjnych barier ochronnych

MA 531

- przygotowanie i uzupełnienie schodów skarpowych S3 na długości do poziomu półki,

- dopasowanie do skarpy

MA 532

- deskowanie segmentu Z1 i Z2;

- zbrojenie segmentu Z2;

- deskowanie i zbrojenie partii wspornikowych segmentu Z2;

- zbrojenie stref zakotwień ławy podłożyskowej w osi C;

- zbrojenie ław podłożyskowych filarów w osi B,C i D;

- betonowanie kap chodnikowych segment K10.1;

- betonowanie wnęk kabli poprzecznych;

- betonowanie stref zakotwień kabli flat;

- rozbiórka rusztowania segmentu K1;

- demontaż wózka nr 4;

- dostosowanie deskowania wózka nr 3 do podwieszenia pod segment Z2;

- przesuw wózka nr 3 pod segment Z2;

- przesuw rusztowania pod segment K8.10 i K8.11;

- sprężenie kabli poprzecznych flat segmentu: K5.13,K6.13;

- sprężenie kabli podłużnych monolin segmentu K5.13 i K6.13;

- wymiana cięgien nie spełniających wymogi w kablach podpinających,

- iniekcja kabli flat segmentu K2;

MD 532.1

- kapy chodnikowe segmentu K10.1

WD 534

- obrukowanie kostką półki na skarpie pod obiektem w osi A

MA 536

- zabezpieczenie antykorozyjne dylatacji w osi 1 i 3,

- montaż krawężników zanikających na obiekcie

MA 544

- montaż krawężników zanikających na obiekcie w pasie rozdziału oraz w strefach skrzydełek w osi 1 i 4

Inne:

- zbrojenie, betonowanie i szalunek stopy fundamentowej: F1,F2,F3,F4,F5,F6,F9 pod tablice informacyjne boczne;

- zbrojenie i betonowanie stopy fundamentowej F4 pod wysięgnik;

- wyrównanie podłoża betonem wyrównawczym pod stopę fundamentową: F1,F4,F5,F6,F9 tablic informacyjnych bocznych;

- beton wyrównawczy stopy fundamentowej: F2,F4,F5 tablic informacyjnych;

- kosmetyka i pielęgnacja betonu uzupełnienia góry stopy fundamentowej: F1,F2,F3,F4 tablic informcyjnych;

- kosmetyka i pielęgnacja betonu wyrównawczego stopy fundamentowej: F2,F3,F4,F5 tablic informacyjnych;

- montaż kotew i beton stopy fundamentowej F2,F3 i F4 tablic informacyjnych

Postęp robót branżowych

KD IV

- czyszczenie kanału

KD V, VI, VII

- czyszczenie studni,

- uzupełnienie stopnic

R24

- szalowanie i zbrojenie stopnia,

- umocnienie

RO 73

- wlot rowu do odbiornika

RO 129

- studnia,

- roboty porządkowe

RM 53

- umocnienie

RM53B

- roboty ziemne,

- umocnienie

SpSo 17

- montaz zastawek

SPO Mszana

- kamerowanie

SZ-11

- roboty ziemne,

- umocnienie

Zb 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

- montaż regulatora przepływu

Zb 8, 12

- montaż stopni na mnichu

MC 10

- regulacja studni

MOP płn

- czyszczenie kanału

B02nn i B03nn

- stawianie latarń

B10nn

- budowa oświetlenia: prace łączeniowe, wykonywanie pomiarów

TT-15

- przełączenie linii telekomunikacyjnych kablowych,

- zasypywanie rurociągu,

- odtwarzanie terenu

ul. Wodzisławska

- przebudowa studni na przepompowni P4,

- przebudowa kanalizacji sanitarnej

Leśnica

- materac gabionowy,

- skarpy,

- półka

Odsłon artykułów:
225190

Odwiedza nas 88 gości oraz 0 użytkowników.