. 2012 tydzień 08

Postęp robót drogowych

- Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady;

- Prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady;

- Montaż słupów stalowych ekranów - 29szt;

- Montaż wyjść ewakuacyjnych - 7szt;

- Montaż belek podwalinowych - 94szt;

- Montaż paneli Zielona Ściana - 264m2;

- Montaż paneli przeźroczystych - 250m2;

- Przewóz piasku z hałdy przy obiekcie WD 523 na stanowisko przy Węźle Mszana;

- Wylanie stóp fundamentowych betonem B25/30 pod oznakowanie bramownicowe;

- Wylanie trzonów fundamentów betonem B25/30 pod oznakowanie;

- Wylanie chudego betonu pod fundament konstrukcji bocznej oznakowania;

- Wykop pod fundament konstrukcji bocznej oznakowania;

- Naprawa osuwiska, odbudowa skarpy gruntem zbrojonym- 1100m3;

- Budowa przypór drenażowych- 120mb;

- Wypompowanie zalewisk wody przy obiekcie MA526;

- Budowa ogrodzenia dróg- montaż słupków- 2400mb;

- Budowa i utwardzanie drogi tymczasowej w celu umożliwienia dojazdu do: DD14,DD14A i MOP PŁN do skarpy;

Postęp robót mostowych

MA 526

- przygotowanie dylatacji do zabezpieczenia antykorozyjnego powłokami malarskimi,

- montaż namiotów, szlifowanie,oczyszczanie i przygotowywanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjne dylatacji powłokami malarskimi

MA 529

- montaż zbrojenia fundamentów tablic informacyjnych pod namiotami,

- montaż odcinków i pasów dylatacyjnych barier ochronnych

MA 532

- deskowanie partii wspornikowych segmentu K5.13 i K6.13;

- demontaż deskowania partii wspornikowych segmentu K1 i K2;

- demontaż deskowania partii wspornikowych wózka nr 4;

- demontaż szalunku wózka nr 4;

- zbrojenie partii wspornikowych segmentu K5.13 i K6.13;

- zbrojenie wspornika-podłogi segmentu K5.13;

- podwieszenie segmentu K5.13 i K6.13;

- betonowanie i zbrojenie bosaży L1A i L2 segmentu K4;

- betonowanie schodów wewnętrznych segmentów K4,K5,K6 i K7;

- rozbiórka rusztowania segmentu K1;

- montaż rusztowania segmentu K11;

- sprężenie kabla kapeluszowego segmentu K5.13 i K6.13;

- sprężenie kabli poprzecznych flat segmentu: K1,K2,K6.12,K7.12 i K7.13;

- sprężenie kabli podłużnych monolin segmentu: K1,K4.13 ,K5.10 i K7.13;

- demontaż rusztowania segmentu K2;

- betonowanie partii wspornikowych segmentu K5.13 i K6.13;

- kapy chodnikowe segmentu K10.1;

- zbrojenie stref zakotwień kabli poprzecznych flat;

- betonowanie stref zakotwień kabli poprzecznych flat;

- iniekcja kabli kapeluszowych K4-K10 segment K2;

MD 532.1

- kapy chodnikowe segmentu K10.1;

- montaż rusztowania segmentu K11

WD 534

- przygotowanie podłoża na półce skarpy pod obrukowanie w osi A,

- montaż korytek odwadniających na półce skarpy pod obiektem w osi A,

- obrukowanie kostką półki na skarpie pod obiektem w osi A

WD 550

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powłokami malarskimi dylatacji,

- demontaż namiotów po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego dylatacji powlokami malarskimi

Inne:

- Rozszalowanie stopy fundamentowej F1 i F6 pod tablice informacyjne boczne;

- rozszalowanie stopy fundamentowej SF i Sfa pod bramownice;

- szalowanie i betonowanie stopy fundamentowej F1,F6 i F7 pod tablice informacyjne boczne;

- betonowanie stopy fundamentowej SF pod bramownice;

- wyrównanie podłoża betonem wyrównawczym pod stopę fundamentową F1,F4 i F6 tablic informacyjnych bocznej;

- montaż kotew,

- beton uzupełnienia góry stopy fundamentowej (F1 i F4) tablic informacyjnych (E-1a II);

- przygotowanie, zbrojenie, szalunek i betonowanie stopy fundamentowej tablic informacyjnych;

- kosmetyka i pielęgnacja betonu stopy fundamentowej tablic informacyjnych;

- montaż kotew, beton uzupełnienia góry stopy fundamentowej tablic informacyjnych;

- beton wyrównawczy stopy fundamentowej tablic informacyjnych

Postęp robót branżowych

R 24

- roboty ziemne,

- wykop pod stopień

RM 53

- roboty ziemne,

- umocnienie

RO 129

- roboty ziemne,

- studnia,

- kanał

KD II, III

- czyszczenie kanału

SpSo 2

- montaż zastawek

Zb1

- montaż ogrodzenia

Zb 14

- bariery ochronne

Zb 15, 16, 17, 18, 19

- montaż regulatora przepływu

Kucharzówka

- roboty ziemne,

- umocnienie,

- roboty wykończeniowe

ul. Boryńska

- czyszczenie studni

ul. Wodzisławska

- przebudowa studni na przepompowani P4

SPO Mszana

- kamerowanie

B02

- stawianie latarń

TT-15

- wciąganie światłowodu do rurociągu kablowego

ASB

- pomiar kabla

Odsłon artykułów:
226229

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.