. 2012 tydzień 05

Postęp robót drogowych :

- Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady;

- Prace porządkowe wzdłuż odcinka autostrady- odśnieżanie;

- Montaż słupów stalowych- 65szt;

- Montaż belek podwalinowych- 76szt;

- Montaż paneli Zielona Ściana- 418m2;

- Montaż paneli przeźroczystych- 746m2;

- Nawożenie humusu z okolic DD10;

- Zabezpieczenie bitumiczne powierzchni bocznych głowic fundamentów palowych- 60szt;

- Zabezpieczenie przeciwwilgotnościowe belek podwalinowych- 210szt.

Postęp robót mostowych

MA 529

- montaż zbrojenia fundamentów tablic informacyjnych pod namiotami,

- wykonanie podlewek pod słupkami barier i barieroporęczy w strefach przydylatacyjnych,

- uzupełnienie po zamontowaniu nakładek dylatacji,

- demontaż namiotów na dylatacjach,

- porządkowanie zaplecza po zamontowaniu nakładek na dylatacjach(podniesienie/reprofilacja),

MD 529.1

- uzupełnienie i naprawa podlewek pod słupkami barier,

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych sikaflexem na gzymsach i kapach chodnikowych,

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych sikaflexem na krawężnikach zanikających,

- przygotowanie powierzchni chodników pod nawierzchnię z żywic

MA 532 i MD532.1

- zbrojenie segmentu: K6.13;

- deskowanie segmentu: K5.13,K6.13;

- zbrojenie partii wspornikowych segmentu K5.12,K6.12,K7.13;

- deskowanie partii wspornikowych segmentu K4.13,K5.12,K7.13;

- kapy chodnikowe segmentu K10.1;

- podwieszenie segmentu K4.13;

MA 544

- montaż krawężników zanikających na obiekcie

WD 550

- przygotowanie do wykonania naprawy antykorozji dylatacji

Postęp robót branżowych

KD 9

- regulacja studni i wpustów

KD 11

- czyszczenie,

- kamerowanie

RO 137, 146

- umocnienie

MOP PŁN i PŁD

- czyszczenie kanałów i studni

Kucharzówka

- umocnienie

Odsłon artykułów:
225824

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.