. 2012 tydzień 04

Postęp robót drogowych

- Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady;

- Prace porządkowe wzdłuż odcinka autostrady- odśnieżanie;

- Kruszenie odpadów z betonu cementowego i asfaltowego;

- Wylanie stóp fundamentowych betonem B25 pod oznakowanie bramownicowe

- Wykop i wylanie chudego betonu pod fundament konstrukcji bocznej oznakowania;

- Wykop pod fundament oznakowania bramownicowego oraz wylanie chudego betonu;

- Betonowanie głowic fundamentów palowych- 109szt;

- Montaż słupów stalowych- 72szt;

- Montaż belek podwalinowych- 184szt;

- Montaż paneli Zielona Ściana- 2120m2;

- Montaż paneli przeźroczystych- 128m2;

- Czyszczenie studni kanalizacyjnych;

- Naprawa odwodnienia rowu;

- Zabezpieczenie bitumiczne powierzchni bocznych głowic fundamentów palowych- 180szt;

- Zabezpieczenie przeciwwilgotnościowe belek podwalinowych- 135szt.

 

Postęp robót mostowych

MA 524

-wykuwanie i kosmetyka betonu błędnie osadzonych na przyczółkach marek pochwytów schodowych

MA 529

- montaż barier, barieroporęczy w strefach przydylatacyjnych,

- uzupełnienie po zamontowaniu nakładek na dylatacjach,

- wykonanie podlewek pod słupkami barier i barieroporęczy w strefach przydylatacyjnych,

- uzupełnienie po zamontowaniu nakładek dylatacji,

- demontaż namiotów na dylatacjach,

- porządkowanie zaplecza po zamontowaniu nakładek na dylatacjach (podniesienie/reprofilacja),

- wykuwanie i kosmetyka betonu błędnie osadzonych w przyczółkach marek pochwytów schodowych,

- uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- malowanie nakładek podwyższających dylatacje,

- montaż barier i barieroporęczy w strefach przydylatacyjnych

MD 529.1

- przygotowanie i montaż krawężników zanikających poza obiektem,

- uzupełnienie i naprawa podlewek pod słupkami barier,

- kosmetyka i pielęgnacja betonu nadlewki na gzymsach i kapach chodnikowych,

- reprofilacja,

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych sikaflexem na gzymsach i kapach chodnikowych,

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych sikaflexem na krawężnikach zanikających

MA 532 i MD532.1

- zbrojenie segmentu: K4.13,K5.13,K6.13,K8.10;

- betonowanie segmentu K4.13,K5.13,K6.13,K7.13;

- deskowanie segmentu: K4.13,K5.13,K6.13,K8.10;

- zbrojenie partii wspornikowych segmentu 1 i 2 oraz K4.12,K5.12,K6.12 i K7.12;

- betonowanie partii wspornikowych segmentu K4.12,K5.12 i K7.12;

- deskowanie partii wspornikowych segmentu 1 i 2 oraz K4.12,K5.12,K6.12,K7.12;

- zbrojenie wspornika płyty górnej segmentu K5.11;

- montaż rusztowania pod segment K11;

- kapy chodnikowe segmentu K10.1;

- przesuw wózka nr 1 pod segment K4.13;

- przesuw wózka nr 3 pod segment K5.13 i K6.13;

- sprężenie kabli poprzecznych Flat 1.10-1.14 segmentu K1 i 4.11-4.15 segmentu K2;

- sprężenie kabli pionowych Flat segmentu K4.11;

- sprężenie kabla kapeluszowego segmentu K4.12,K5.12,K6.12 i K7.13;

- podwieszenie segmentu K4.12,K5.12 i K6.12;

- zbrojenie wspornika płyty górnej segmentu K5.11;

- betonowanie wspornika płyty górnej segmentu K5.11;

- betonowanie kap chodnikowych segmentu K10.1

WD 534

- obrukowanie kostką skarpy pod obiektem w osi A i B,

- obrukowanie kostką stożka w osi A od strony Gliwic,

- montaż korytek ściekowych na półce skarpy pod obiektem w osi A i B,

- przygotowanie podłoża pod obruk półki na skarpie pod obiektem w osi A

WD 537

- obrukowanie kostką skarpy pod obiektem w osi A,

- montaż korytek ściekowych na skarpie pod obiektem w osi A

WA 540

- zabezpieczenie antykorozyjne powłoką malarską ścian pionowych w wewnątrz obiektu

MA 544-

- montaż krawężników zanikających przy skrzydełkach obiektu w osi 1 i 4

Postęp robót branżowych

KD 8

- regulacja kratek

KD 3, 4, 9, 13

- regulacja studni

KD 6, 7

- uzupełnienie kratek

R 19

- roboty ziemne, wykończeniowe, umocnienie

RO 137

- roboty ziemne

RO 129, 137, 146

- umocnienie

MOP PŁN i PŁD

- czyszczenie, kamerowanie kanałów i studni

Kucharzówka

- roboty ziemne,

- czyszczenie rowu,

- umocnienie,

- gurt

ul. 3-go Maja

- regulacja studni

ASB

- pomiary uzupełnionych kabli systemu ASB

B10nn

- stawianie latarń

EnN-02

- montaż SZ,

- podpięcie kabli,

- pomiary powykonawcze,

- uruchomienie oświetlenia ulic

EnN-16, 19, 25, 26

- podpięcie opraw,

- podpięcie do sieci,

- uruchomienie oświetlenia,

- pomiary

EnN-18

- program naprawczy,

- naprawa uziemienia,

- podpięcie opraw,

- podpięcie sieci,

- uruchomienie oświetlenia,

- pomiary

TT-09

- budowa linii napowietrznej,

- demontaż istniejącej linii napowietrznej

TT-15

- budowa rurociągu

Odsłon artykułów:
225194

Odwiedza nas 89 gości oraz 0 użytkowników.