. 2012 tydzień 03

Postęp robót drogowych

- Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady;

- Prace porządkowe wzdłuż odcinka autostrady- odśnieżanie;

- Prace związane z oznakowaniem pionowym;

- Budowa muru oporowego;

- Przekopy kontrolne pod fundamenty oznakowań bramownicowych w celu odkrycia istniejących kolizji;

- Kruszenie odpadów z betonu cementowego i asfaltowego;

- Wykonanie fundamentów pod oznakowanie-zbrojenie;

- Wylanie ławy pod fundament pod oznakowanie bramownicowe;

- Wykop pod fundament oznakowania bramownicowego.

Postęp robót mostowych

WD 522

- naprawa i uzupełnienie podlewek pod słupkami barier

WD 523

- wykonanie i montaż wyciszenia dylatacji od spodu obiektu,

- naprawa i uzupełnienie podlewek pod słupkami barier

MA 524

- wykuwanie, kosmetyka betonu błędnie osadzonych w przyczółkach marek pochwytów schodowych

MA 529

- montaż nakładek podwyższających dylatacje i elementów wyciszeń w osi 1 i 2 (podniesienie, reprofilacja),

- montaż nakładek podwyższających na gzymsach i kapach chodnikowych w osi 1 i 2,

- kosmetyka i pielęgnacja betonu reprofilacji na gzymsach i kapach chodnikowych

-  uzupełnienie w strefach przydylatacyjnych,

- oczyszczenie i przygotowanie pod zabezpieczenie antykorozyjne,

- malowanie nakładek podwyższających dylatacje na ustroju i gzymsach,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- malowanie nakładek podwyższających dylatacje na ustroju i gzymsach,

- nagrzewanie namiotów na dylatacjach do wykonania antykorozji,

- przycinanie muf wydłużających słupki barier,

- dopasowanie do podlewek,

- montaż barier, barieroporęczy w strefach przydylatacyjnych,

- uzupełnienie po zamontowaniu nakładek na dylatacjach,

- wykonanie podlewek pod słupkami barier i barieroporęczy w strefach przydylatacyjnych,

- uzupełnienie po zamontowaniu nakładek dylatacji,

- uzupełnienie izolacji z papy,

- wywinięcie na dylatacjach po zamontowaniu nakładek na dylatacjach,

- wykuwanie,

- kosmetyka betonu błędnie osadzonych w przyczółkach marek pochwytów schodowych

MD 529.1

- przygotowanie namiotów roboczych na gzymsach,

- wykonanie szalunku na gzymsach i kapach chodnikowych do wykonania nadlewki,reprofilacji,

- naprawa i przygotowanie powierzchni gzymsów i kap chodnikowych pod nadlewki PCC,

- skuwanie betonu,

- wykonanie nadlewki zaprawą PCC,

- przygotowanie i montaż krawężników zanikających poza obiektem,

- uzupełnienie i naprawa podlewek pod słupkami barier,

- beton nadlewki na gzymsach i kapach chodnikowych

MD 531.1

- przygotowanie i montaż krawężników zanikających poza obiektem

MA 532 i MD532.1

- zbrojenie segmentu: K4.12,K5.12,K6.12,K7.13;

- betonowanie segmentu K4.12,K5.12,K7.13;

- deskowanie segmentu: K4.12,K5.12,K6.12,K7.13,K8.10;

- zbrojenie partii wspornikowych segmentu K4.11 i K1 nad zastrzałem Z12;

- betonowanie partii wspornikowych segmentu K4.11 i K1 nad zastrzałem Z12;

- deskowanie partii wspornikowych segmentu K4.11,K1 nad Z12 i K2 nad zastrzałem Z13;

- rozbiórka rusztowań pod segmenty K10.2;

- montaż rusztowania pod segment K11;

- kapy chodnikowe segmentów K9.1i K9.2;

- betonowanie rozkutej uszkodzonej części segmentu K5.11 (strefa zakotwień kabla kapeluszowego);

- montaż wózków do wykonania izolacji kap zewnętrznych;

- sprężenie kabla kapeluszowego K4.11;

- dozbrojenie uszkodzonej części segmentu K5.11 (strefa zakotwień kabla kapeluszowego);

- korekta szalunku gzymsów przyczółka w osi E oraz muru oporowego za podporę E

WD 534

- rozszalowanie szalunków schodów skarpowych S-12,

- obrukowanie kostką pod obiektem w osi A i B

WD 537

- poprawa uszkodzonego kolektora odwadniającego od strony Gliwic,

- demontaż drogowych korytek ściekowych na skarpie pod obiektem w osi B,

- przygotowanie powierzchni do układania ponownego,

- poprawa korytek ściekowych w połowie wysokości skarpy pod obiektem w osi B,

- obrukowanie kostką pod obiektem w osi B

MA 539

- przeczyszczenie korytek ściekowych

WA 540

- roboty związane z przygotowaniem obiektu,

- nagrzewanie - pod możliwość ułożenie powłoki malarskiej ścian pionowych wewnątrz obiektu,

- prezmycie myjką ciśnieniową ścian pionowych w wewnątrz obiektu- przygotowanie do szpachlowania,

- szpachlowanie nierówności, ubytków ścian pionowych w wewnątrz obiektu- przygotowanie pod powłokę akrylową

WA 541

- przeczyszczenie korytek ściekowych

WD 547

- poprawa spadków kolektora odwadniającego od strony Gliwic i Gorzyczek

MA 548

- rozszalowanie szalunków ściany oporowej

WD 550

- naprawa i usunięcie przecieku przy dylatacji,

- wyczyszczenie i uszczelnienie dylatacji,

- naprawa zacieku na powłoce akrylowej pod nieszczelną dylatacją

Postęp robót branżowych

KD 9, 13, 18, 19

- regulacja studni

R 19

- umocnienie

RO 129

- umocnienie - studnia,

- roboty ziemne - przyczółek

Zb 19

- skarpa odpowietrzna,

- układanie geokraty na skarpie odpowietrznej

Węzeł Mszana

- regulacja studni

PPO Godów

- regulacja studni

SPO Mszana

- kamerowanie,

- czyszczenie

Leśnica

- umocnienie skarpy,

- walec

ASB

- ułożenie kabli przez przepusty pod wiaduktem oraz wykonanie muf

SZA

- wykańczanie studni- prace montażowe

B06nn

- montaż szaf oświetleniowych

B10nn

- stawianie latarń, montaż szaf oświetleniowych

Wm-1

- uruchomienie instalacji i przeszkolenie pracowników

Odsłon artykułów:
225164

Odwiedza nas 72 gości oraz 0 użytkowników.