. 2012 tydzień 01

POSTĘP ROBÓT DROGOWYCH :

- utrzymanie autostrady (oznakowanie, drogi technologiczne, ochrona itp);

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady;

- prace porządkowe wzdłuż odcinka autostrady;

- prace związane z oznakowaniem pionowym;

- kruszenie uszkodzonych prefabrykatów betonowych oraz ścinków z asfaltu;

- montaż oznakowanie pionowego - 98szt;

POSTĘP ROBÓT MOSTOWYCH

MA 529

- odkręcanie elementów wyciszających,

- przygotowanie do montażu  nakładek wnętrznych podwyższających dylatacje i elementów wyciszeńw osi 1 i 2,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- malowanie i montaż nakładek podwyższających dylatacje i elementów wyciszeń na kapach chodnikowych

MA 532 i MD532.1

- deskowanie segmentu K4.12,K7.12;

- zbrojenie segmentu K4.12,K7.12;

- deskowanie partii wspornikowych segmentu K4.11,K6.11 i K2 nad Z12;

- zbrojenie partii wspornikowych segmentu K1 nad Z11 i K2 nad Z12,K4.11 i K6.11;

- betonowanie partii wspornikowych segmentu K6.11,K7.11 i K1 nad Z11;

- dozbrajanie segmentu K6.12 (zgodnie z PN);

- przesuw wózka nr 1 pod segment K4.12;

- montaż rusztowań pod segmenty K8.10 i K8.11;

- kapy chodnikowe segmentów K9.1 i K9.2;

- wykonanie betonu ochronnego na płytach przejściowych w osi A i E;

- sprężenie kabli poprzecznych Flat segmentu: K1,K5.10,K6.10,K7.10 i K2 nad Z11;

- sprężenie kabli pionowych Flat segmentu K4.10 i K5.10;

- iniekcja 32 kabli poprzecznych Flat na segmencie K1,K2 i K7;

- iniekcja 41 kabli poprzecznych Flat segmentu K3,K5 i K6;

- iniekcja kabli pionowych Flat segmentu K4.10 i K5.10;

- iniekcja kabli płyty górnej segmentu K8.9

WD 535

- podniesienie i nadlanie fundamentów balustrad schodowych ponad obrys skarpy

MA 536

- podniesienie i nadlanie fundamentów balustrad schodowych ponad obrys skarpy

WD 537

- montaż balustrad schodowych pod obiektem w osi A i B

MA 539

- podniesienie i nadlanie fundamentów balustrad schodowych ponad obrys skarpy

WA 540

- podniesienie i nadlanie fundamentów balustrad schodowych ponad obrys skarpy

WA 541

- podniesienie i nadlanie fundamentów balustrad schodowych ponad obrys skarpy

MA 544

- montaż poręczy schodowych

MA 545

- podniesienie i nadlanie fundamentów balustrad schodowych ponad obrys skarpy

WD 546

- podniesienie i nadlanie fundamentów balustrad schodowych ponad obrys skarpy

WD 547

- podniesienie i nadlanie fundamentów balustrad schodowych ponad obrys skarpy,

- poprawa spadku kolektora odwadniającego od strony Gliwic

MA 548

- montaż balustrad na obiekcie

POSTĘP ROBÓT BRANZOWYCH

B 07nn

- stawianie latarń

KD XII, XIV

- regulacja studni

KD XVIII

- kamerowanie

Zb 19

- budowa skarpy odwodnej

PPO Godów

- regulacja wpustów

MOP PŁN

- regulacja studni

Węzeł Mszana

- regulacja studni

Węzeł Gorzyce

- kamerowanie

Leśnica

- skarpy

EnN-22

- montaż i podłączenie rozłączników słupowych SZ-56,

- montaż AsXSn w 1 przęśle,

- montaż odgromników,

- montaż wysięgnika i opraw SGS,

- wykonanie uziemienia,

- podpięcie do sieci oświetlenia ulic,

- pomiary

SZA

- regulacja i wykańczanie studni,

- wykop rowu pod kanalizację,

- wykonanie kanalizacji,

- ułożenie rur,

- zasypywanie i odtwarzanie terenu

Odsłon artykułów:
225800

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.