. 2011 tydzień 51

POSTEP ROBÓT DROGOWYCH

Wykopy: 60mb+400m2+400m3;

Drenaże:

- podłużny:  260mb,

- francuski: 20mb;

Profilowanie:

- skarpy- 200mb,

- rowu: 80mb,

- pasa rozdziału- 400m3;

Pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów;

- umocnienie rowu typu A- 220mb;

- umocnienie rowu typu C-80 mb;

- wykonanie warstwy mrozochronnej,

- profilowanie, zagęszczanie - 700m3;

- wykonanie warstwy odprężającej, profilowanie, zagęszczanie-1800m2;

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego- 480t;

- skropienie emulsją pod warstwę wiążącą; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wyprofilowanie i zagęszczanie- 600m2;

- rozkładanie maty przeciwerozyjnej na skarpie- 3000m2;

- oblicowanie przypór drenażowych- 60mb;

- ułożenie ścieku na półce- 160mb;

- rozkładanie oraz kotwienie geokraty na skarpie- 200m2;

- naprawa osuwiska, odbudowa skarpy gruntem zbrojonym- 600m3;

- załadunek stabilizacji z odkładu tymczasowego- 1200m3;

- ukladanie kostki brukowej- 290m2;

- układanie krawężników- 30mb;

- układanie obrzeża betonowego- 100mb;

- plantowanie terenu- 5000m2;

- humusowanie skarpy- 600m3;

- humusowanie pobocza- 400m3+40mb;

- wykonanie zrzutów wodnych ze ścieku na półce do ścieku trójkątnego- 80mb;

- wykonanie zrzutów wodnych ze ścieku na półce do rowu typu A-20mb;

- budowa zjazdów z drogi dojazdowej- 100m2;

- nasadzanie drzew i krzewów- 1000szt.

POSTĘP ROBÓT MOSTOWYCH

WD 522

- wykonanie i montaż wyciszenia dylatacji od spodu obiektu

WD 523

- uzupełnienie żywic na kapach chodnikowych po naprawie podlewek pod słupkami barier i blach osłonowych dylatacji

MA 524

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych(sikaflex) między krawężnikami zanikającymi,

- naprawa SMA przy krawężnikach, wpustach i dylatacji

WA 525

- montaż balustrad na gzymsach i wzdłuż murów oporowych

MA 526

- montaż rur osłonowych podwieszanych pod obiektem na kable ASB,

- naprawa SMA przy krawężnikach, wpustach i dylatacji,

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych (sikaflex) między krawężnikami zanikającymi,

WD 528

- uzupełnienie betonu fundamentów przy słupkach balustrad schodów skarpowych - do poziomu gruntu,

- uzupełnienie fugi (sikaflex) na przyczółkach przy markach poręczy schodów skarpowych

MA 529

- montaż rur osłonowych podwieszanych pod obiektem na kable ASB,

- naprawa, kosmetyka i czyszczenie nisz dylatacjynych oraz półki przy łożyskach w osi 1 ,

- odkręcanie elementów wyciszających,

- przygotowanie do montażu nakładek wnętrznych podwyższających dylatacje w osi 1 i 2,

- montaż nakładek wnętrznych podwyższających dylatacje i elementów wyciszeń w osi 1 i 2,

- przygotowanie namiotów roboczych na dylatacjach,

- uzupełnienie piaskowania,

- poprawki obrukowań na brzegach i w miejscach załamań

MD 529.1

- przygotowanie namiotów roboczych na kapach chodnikowych,

- naprawa i przygotowanie powierzchni gzymsów i kap chodnikowych pod nadlewki PCC

WD 530

- poprawa żywic na fundamentach barier przy filarach po badaniach pull-off,

- uzupełnienie betonu fundamentów przy słupkach balustrad schodów skarpowych- do poziomu gruntu,

- uzupełnienie fugi (sikaflex) na przyczółkach przy markach poręczy schodów skarpowych

MA 531.1

- wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej SMA na obiekcie i na dojazdach do obiektu

MA 532 i MD532.1

- deskowanie segmentu: K7.12;

- zbrojenie segmentu: K4.11,K7.12,K8.9;

- betonowanie sementu: K4.11,K7.12,K8.9;

- deskowanie partii wspornikowych segmentu: K1,K2;

- sprężenie kabli podpinających segmentów K5.11 i K6.11;

- podpięcie segmentu K7.11;

- przesuw wózka nr 2 i 3;

- przesuw wózka nr 4 pod segment K7.12;

- montaż rusztowań pod segmenty K8.10 i K8.11;

- kapy chodnikowe segmentów K9.1 i K9.2;

- betonowanie kap chodnikowych segmentów: K9.1,K9.2;

- izolacja płyt przejściowych za przyczółkiem w osi A

WD 534

- wykop, szalowanie i betonowanie podwalin pod umocnienia stożka w osi A od strony Gliwic,

- szalowanie schodów skarpowych S-66 w osi A,

- szlifowanie i kosmetyka schodów skarpowych S-21 w osi A,

- obrukowanie kostką skarpy pod obiektem w osi A,

- formowanie zagęszczanie stożka pod umocnienie betonem w osi A

WD 537

- obrukowanie kostką skarpy pod obiektem w osi A i B

MA 548

- montaż schodów skarpowych

WD 549

- uzupełnienie betonu fundamentów przy słupkach balustrad schodów skarpowych- do poziomu gruntu,

- poprawa żywic na fundamentach barier przy filarach po badaniach pull-off

WD 550

- uzupełnienie betonu fundamentów przy słupkach balustrad schodów skarpowych- do poziomu gruntu,

- uzupełnienie fugi (sikaflex) na przyczółkach przy markach poręczy schodów skarpowych

POSTĘP ROBÓT BRANŻOWYCH

KD 6,11

- kamerowanie,

- czyszczenie

KD 11, 12, 13, 14

- regulacja studni

RO 129, 150

- umocnienie

RO 129

- roboty ziemne,

- osadzanie studni

RO 150

- obrabianie stopni,

- roboty ziemne

SpSo 19

- montaż zastawek

Zb 18

- rów odprowadzający wodę

Kościelniak

- roboty ziemne

Leśnica

- skarpy

Ul. Wodzisławska

- betonowanie studni SW5

Węzeł Gorzyce

- kamerowanie,

- czyszczenie

SZA

- wciąganie kanalizacji w rury osłonowe,

- zasypywanie wykopu

TT-09

- wykop pod kanalizację,

- regulacja włazu studni

TT-15

- regulacja włazu studni i czyszczenie studni

B03nn

- zasypywanie wykopu

B06nn

- łączenie kabli w lampach

B07nn

- stawianie lamp,

- montaż opraw

B10nn

- wciąganie kabla w przepust

Oświetlenie

- stawianie fundamentów,

- łączenie kabli w lampach,

- montaż opraw oświetlenia,

- kopanie,

- ułożenie kabla,

- zasypywanie wykopu

Odsłon artykułów:
225192

Odwiedza nas 88 gości oraz 0 użytkowników.